Οι αδένες του Bartholin

Ορισμός

Ορισμός - Τι γίνεται Οι αδένες του Bartholin σημαίνουν;Οι αδένες του Bartholin είναι δύο μικροί, επιφανειακοί αδένες που βρίσκονται εκατέρωθεν του ανοίγματος του κόλπου. Ο ρόλος τους είναι να εκκρίνουν λιπαντικό υγρό κοντά στην είσοδο του κόλπου, μία ή δύο σταγόνες η καθεμία, όταν μια γυναίκα προκαλείται.Εξηγεί ο Kinkly Οι αδένες του BartholinΣκεφτήκαμε κάποτε ότι οι αδένες του Bartholin έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην κολπική λίπανση, αλλά η έρευνα έδειξε ότι η ποσότητα του υγρού που εκκρίνεται είναι πολύ μικρή για να γίνει αυτό. Τώρα πιστεύεται ότι ο ρόλος τους είναι να λιπαίνουν την είσοδο του κόλπου για να κάνουν επαφή με την περιοχή πιο άνετα για τη γυναίκα. Οι αδένες του Bartholin μπορούν να μολυνθούν ή να ερεθιστούν, αν και αυτό είναι σχετικά ασυνήθιστο.