Βασανιστήρια για το κοκτέιλ και την μπάλα (CBT)

Ορισμός

Ορισμός - Τι γίνεται Βασανιστήρια για το κοκτέιλ και την μπάλα (CBT)

Υπάρχουν διάφορες διαφορετικές μέθοδοι, τεχνικές και παιχνίδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια βασανιστηρίων. Η συσσώρευση, η συμπίεση, η ανάταση και η κλοπή των όρχεων και του πέους μπορούν όλες να θεωρηθούν ως μορφές βασανιστηρίων κακοποιών. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν παιχνίδια και άλλος εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των πυροκροτητών, των φορείων και των κλωβών. Κάποιες πιο ακραίες μορφές βασανιστηρίων περιλαμβάνουν τη διόγκωση του όρχεου με την έγχυση του με διάλυμα αλατόνερου και την απομάκρυνση της βελόνας ή του καρφιού μέσω του οσχέου ή του πέους.